مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت (تفتا) برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت (تفتا) برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت (تفتا) با حضور اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل و نمایندگان محترم سهامداران و مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه هلدینگ برگزار شد.
15 خرداد 1401 - 20:42
 4744

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت (تفتا) با حضور اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل و نمایندگان محترم سهامداران و مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه هلدینگ برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه، سپس صورت‌های مالی تلفیقی هلدینگ بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه محمد فرجود مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره به معرفی ساختار و ماموریت‌های جدید هلدینگ‌ و شرکت‌های تابعه در راستای نقشه راه تحول دیجیتالی بانک تجارت پرداخت و  اهداف و اهم برنامه‌های هلدینگ تفتا را در سال 1401 در چهار محور راهبردی، شامل مشارکت در توسعه خدمات بانک تجارت، شتابدهی و سرمایه‌گذاری در فین‌تک، حکمرانی مؤثر و سرآمدی سازمانی تشریح کرد.
وی با اشاره به این که هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت، برنامه‌ای جدی برای حضور موثر در زیست‌بوم فناوری مالی در کشور دارد، اظهار امیدواری کرد که این هلدینگ بتواند بعنوان راهبر و محور حرکت بانک تجارت در این زیست بوم فعالیت کند.