حضور مدیرعامل هلدینک فناوری اطلاعات بانک تجارت«تفتا» در کمیته علمی و راهبردی هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران

حضور مدیرعامل هلدینک فناوری اطلاعات بانک تجارت«تفتا» در کمیته علمی و راهبردی هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران

حضور مدیرعامل هلدینک فناوری اطلاعات بانک تجارت«تفتا» در کمیته علمی و راهبرذی هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران که روزهای 21 تا22 دی ماه در محل برگزاری این نمایشگاه واقع در هتل لاله و مرکز آفرینش‌های کانون برگزار می شود، حضور خواهد داشت.
4 دی 1400 - 16:31
 1902

 سرکار خانم دکتر نوش آفرین مومن واقفی به عنوان مدیرعامل هلدینک فناوری اطلاعات بانک تجارت«تفتا»  در گروه اول کمیته علمی و راهبردی رویداد بر محتوای ارائه شده  نظارت خواهد داشت.