اهداف


اهداف
- انجام امور شرکت‌داری در قالب هلدینگ فناوری اطلاعات.
- ساماندهی، مدیریت، کنترل و نظارت بر شرکتهای تابعه، پیمانکاران و پروژه‌های حوزه فاوا.
- هماهنگ نمودن شرکت‌های تابعه با استراتژی بانک در حوزه فاوا.
- تعامل بین بانک تجارت و هلدینگ مبتنی بر خدمات.
- ارایه محصولات و خدمات حوزه فاوا به سایر بانک‌ها و سازمانهای مشابه با حفظ اولویت بانک تجارت جهت کسب بخشی از درآمد سالانه شرکتها از مشتریان دیگر.
- شفاف سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها در داخل بانک، هلدینگ و شرکت‌ها با هدف هم افزایی تمام توانمندی ها و داراییهای شرکت به منظور دستابی به جایگاه ممتاز در صنعت بانکی  کشور و تثبیت آن.

23 دی 1400 - 13:27
 7133